A Pure Program víziója

A Pure Program

 

A kamaszkorban elindulnak a fiatalokban a kérdések, melyek meghatározzák későbbi életútjukat: Ki vagyok? Szerethető vagyok-e? Mihez kezdjek az életben? Kikkel barátkozzam? Mely értékek fontosak számomra? Jó-e az, amilyen vagyok? Értékes vagyok-e? Mindeközben rengeteg elvárással és lehetőséggel találkoznak, ami egy belső bizonytalansághoz vezet: Mit válasszak? Milyen döntéseket hozzak ahhoz, hogy egy valóban teljes életet alapozhassak meg? Ebben a válaszkeresésben nyújt nekik segítséget a Pure.

A Pure egy önismereti program kamasz lányok számára. A program négy pillérre épül, melyek a közösség, a lelki élet, az önismeret és az élmény. A kétéves program csoportjaiban 14-18 éves lányok vesznek részt, akik havi egy szombati alkalommal találkoznak.

A Pure egy olyan közösség, ahol a résztvevő lányok őszintén, álarcok nélkül lehetnek jelen, tehetik fel a kérdéseiket és oszthatják meg a gondolataikat. Az alkalmak során olyan témákról beszélgetünk, amelyek meghatározzák az ember életútját: fontos szerepet kap a helyes önértékelés és énkép kialakítása, a jellemfejlődés, az otthonról kapott értékek megszilárdulása, az emberi kapcsolatok és az Istenkapcsolat erősítése.

Célunk, hogy a résztvevő lányok olyan felnőtt nőkké váljanak, akik testileg, lelkileg, szellemileg egészséges emberekként családjukat, környezetüket és a társadalmat is aktívan tudják gazdagítani.

Jelenleg Budapesten, Győrben, Székesfehérváron és Veszprémben vannak Pure csapatok. A csapatokat mindenhol képzett önkéntesek vezetik, olyan elhivatott fiatalok, akik korban közelebb állnak a lányokhoz, így könnyebben teremtenek velük kapcsolatot; és olyan édesanyák, akik élettapasztalatukkal segítik a résztvevő lányokat. 

 

Az alkalmakról

 

A Pure alkalmakon egyszerre van jelen elmélet és gyakorlat, interaktív előadások és a témához kapcsolódó műhelymunkák formájában. Minden alkalomnak van egy nyitó- és egy zárószakasza, ahol mindenki megoszthatja az adott témakörhöz kapcsolódóan a gondolatait. Délelőtt egy interaktív előadáson vesznek részt a lányok, délután pedig meghívott szakemberek segítségével, különféle műhelymunkák során dolgozzuk fel a hallottakat. Állandó előadóink között van stylist, mentálhigiénés szakember, szerzetesek, lelkészek, kozmetikus és pszichológus is. A Pure különleges eseményei közé tartozik az Anya-lánya Teadélután, a Pure hétvégék és az Apa-lánya Nap.

Szakmai háttér

 

A havonta egy szombatot érintő program tematikája a személyiségfejlődés alapjaira épít a korosztály sajátosságait szem előtt tartva. Ehhez mérten elsőéves témánk többek között az önismeret, egészséges életmód és helyes testkép, a szabadság, döntés, felelősségvállalás problematikája. A program második éve már az elsajátított tudásra épül, és olyan témákat hasznosít, mint az önbecsülés és önbizalom, konfliktuskezelés, önazonosság, vagy a szerelem és párkapcsolat kérdésköre. A cél, hogy a kamaszok átfogó világismerete mellé, megérkezzen az önismeret is, amely segíti őket abban, hogy önmagukat képesek legyenek elhelyezni a világban.

A Pure Programban a lányok nőiességének megélését olyan témákon keresztül segítjük, mint például a ,,Nőiesség, férfi-női különbségek”, ahol a nőiességből fakadó életfeladatok, társadalmi szerepek kérdésköre kerül a központba, melynek során segítünk a lányoknak felfedezni a nőiességükkel kapcsolatos érzéseket, vágyakat és félelmeket. Az ,,Életvédelem” alkalmon a biológiai változások kapnak hangsúlyos szerepet, azon belül is, hogy a lányok hogyan viszonyulnak saját testükhöz, termékenységükhöz. De szorosan a fentiekhez kapcsolódik az ,,Egészséges életmód, helyes testkép” alkalom is.

Az alkalmak kidolgozásánál fontos volt számunkra a hiteles szakmai tájékozódás, valamint a releváns tartalmak beemelése, így felhasználásra kerültek a fejlődéslélektan területein túl pszichológiai és mentálhigiénés szakirodalmak, valamint aktuális szociológiai következtetések is. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a témákat mindig hozzáértő szakemberen keresztül ismerhessék meg a lányok.

A Pure Programban fontosnak tartjuk a szülők bevonását is, ami a kétéves képzésben élményeken keresztül történik: ilyen az Anya-lánya Teadélutánunk és Apa-lánya napunk. Célunk olyan minőségi idő teremtése a lányoknak és szüleiknek, mely során kapcsolatuk elmélyülhet, erősödhet, és  az alkalom során közösen szerzett élmény pedig jó alapul szolgálhat a későbbi beszélgetésekhez.

A hosszabb témaköröket egy Pure hétvége keretein belül dolgozzuk fel a lányokkal. A képzésnek emellett kiegészítő része a Pure Summer nyári tábor és a nyári lelkigyakorlatunk is. 

A Pure témái a következők:

 1. év:
 • Értékeim: külső-belső szépség
 • Egészséges életmód, helyes testkép
 • Önismeret
 • Nőiesség, férfi-női különbségek
 • Szabadság, döntések, felelősségvállalás (Pure hétvége)
 • Apa-lánya nap
 • Egyediség és stílus
 • Kommunikáció, asszertivitás

 

 1. év
 • Hogyan mondjunk nemet? Konfliktuskezelés, asszertív kommunikáció
 • Tehetség, talentumok
 • Életvédelem
 • Érzelmi intelligencia
 • Isten és nő kapcsolata, női alakok a Bibliában (Pure hétvége)
 • Önbecsülés, önbizalom
 • Szerelem, párkapcsolat
 • Hitelesség, önazonosság

Lelki háttér

 

A Pure az ember Istentől kapott méltóságára hívja fel a fiatalok figyelmét. Ennek mentén foglalkozunk az önismeret és a nőiesség kérdéskörével.

Célunk, hogy:

 • a keresztény hit szeretetkapcsolatként – ne pedig ideológiaként – legyen jelen a résztvevők életében.
 • a keresztény hitük életegységük része legyen
 • a keresztény antropológiát átadjuk a témakörökön keresztül
 • az imaéletük mélyítésével, a Szentírás ismeretével személyes Istenkapcsolatukat erősítsük.

A csapatainkat ezért minden esetben hitüket gyakorló önkéntesek vezetik. Minden alkalomnak része a közös imádság. Egyes a szakmai előadásokhoz keresztény antropológiai előadás is tartozik.

Programunkban való részvétel felekezeti hovatartozástól független. Különböző felekezeti hátterű fiatalok és önkéntesek alkotják csapatainkat (katolikus, evangélikus, református, baptista).

Misszió a teljes értékű felnőttségért Alapítvány
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-81184743
kapcsolat@youarecalled.hu | Design: Dreative Design&Web
Adatvédelmi szabályzat