A Pure Program

 

A kamaszkorban elindulnak a fiatalokban a kérdések, melyek meghatározzák későbbi életútjukat: Ki vagyok? Szerethető vagyok-e? Mihez kezdjek az életben? Kikkel barátkozzam? Mely értékek fontosak számomra? Jó-e az, amilyen vagyok? Értékes vagyok-e? Mindeközben rengeteg elvárással és lehetőséggel találkoznak, ami egy belső bizonytalansághoz vezet: Mit válasszak? Milyen döntéseket hozzak ahhoz, hogy egy valóban teljes életet alapozhassak meg? Ebben a válaszkeresésben nyújt nekik segítséget a Pure.

A Pure egy életvezetési program gimnazista lányok számára. Célunk, hogy a programban résztvevő lányok egy boldogabb felnőttkort alapozzanak meg.

A kétéves program során olyan témákat dolgozunk fel a lányokkal, mint: önbecsülés, nőiesség, férfi-női különbségek, önismeret, egészséges életmód, Női minták a Bibliában, tehetség, asszertív kommunikáció, konfliktuskezelés, életvédelem, érzelmi intelligencia, szerelem, párkapcsolat, hitelesség, döntéshozatal, felelősségvállalás stb. A programban kiemelt szerepet kap a szülő-gyermek kapcsolat is apa-lánya és anya-lánya alkalmainkon keresztül.

Programunk csoportjaiban 14-18 éves lányok vesznek részt. Jelenleg Budapesten, Győrben és Székesfehérváron vannak Pure csapatok. Csapatvezetőink minden helyszínen olyan önkéntesek, akik a Pure önkéntesképzése által felkészítve segítik a lányok fejlődését.

Az alkalmakról

 

A Pure alkalmakon egyszerre van jelen elmélet és gyakorlat, interaktív előadások és a témához kapcsolódó műhelymunkák formájában. Az adott témát egy interaktív előadáson keresztül szakemberek segítségével dolgozzuk fel, ezt követően pedig különféle műhelymunkákon keresztül dolgozzuk fel a hallottakat. Állandó előadóink között van stylist, pszichológus, mentálhigiénés szakember, szerzetes, lelkész, kozmetikus, kommunikációs szakember, diatetikus, riporter. A Pure különleges eseményei közé tartozik az Anya-lánya Teadélután, a Pure hétvégék és az Apa-lánya Nap.

Szakmai háttér

Programunk tematikája a személyiségfejlődés alapjaira épít a korosztály sajátosságait szem előtt tartva.  A cél, hogy a kamaszok átfogó világismerete mellé, megérkezzen az önismeret is, amely segíti őket abban, hogy önmagukat képesek legyenek elhelyezni a világban.

Az alkalmak kidolgozásánál fontos volt számunkra a hiteles szakmai tájékozódás, valamint a releváns tartalmak beemelése, így felhasználásra kerültek a fejlődéslélektan területein túl pszichológiai és mentálhigiénés szakirodalmak, valamint aktuális szociológiai következtetések is. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a témákat mindig hozzáértő szakemberen keresztül ismerhessék meg a lányok.

A Pure Programba Anya-lánya és Apa-lánya programokon keresztül vonjuk be a szülőket. Célunk olyan minőségi idő teremtése a lányoknak és szüleiknek, mely során kapcsolatuk elmélyülhet, erősödhet, és  az alkalom során közösen szerzett élmény pedig jó alapul szolgálhat a későbbi beszélgetésekhez.

Kétéves képzésünk tematikája:

 1. év:
 • Értékeim: külső-belső szépség
 • Egészséges életmód
 • Önismeret
 • Nőiesség, férfi-női különbségek
 • Szabadság, döntések, felelősségvállalás (Pure hétvége)
 • Anya-lánya délután
 • Apa-lánya délután
 • Egyediség és stílus
 • Kommunikáció, asszertivitás

 

 1. év
 • Hogyan mondjunk nemet? Konfliktuskezelés, asszertív kommunikáció
 • Tehetség, talentumok
 • Életvédelem
 • Érzelmi intelligencia
 • Isten és nő kapcsolata, női minták a Bibliában (Pure hétvége)
 • Önbecsülés, önbizalom
 • Szerelem, párkapcsolat
 • Hitelesség, önazonosság

Szemléletmódunk

 

A Pure az ember Istentől kapott méltóságára hívja fel a fiatalok figyelmét. Az életre Istentől kapott ajándékként tekintünk. Ennek keretén belül foglalkozunk az önismeret és a nőiesség kérdéskörével.

Fontosnak tartjuk, hogy:

 • a keresztény hit szeretetkapcsolatként – ne pedig ideológiaként – legyen jelen a résztvevők életében
 • a keresztény hitük életegységük része legyen
 • a keresztény antropológiát átadjuk a témakörökön keresztül.

Misszió a teljes értékű felnőttségért Alapítvány
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-81184743
kapcsolat@youarecalled.hu | Design: Dreative Design&Web
Adatvédelmi szabályzat