Január 6-án koordinátorképzéssel egybekötött újévi fogadással nyitottuk a Pure Program 2018-as évét. A nap során a közösségépítés, a lelki elmélyülés, a szakmai fejlődés és az élmény is fontos szerepet kapott.

Délelőtt Kis Brigitta, programunk vezetője összegezte az elmúlt félévet és ismertette a Pure következő évét önkénteseinkkel. A 2018-as évünk a Mindennapi önkéntesség, mindennapi misszió címet kapta, ami a hagyományokhoz híven az Anya-lánya Teaház, az Évzáró Est és a Nyári Tábor meghatározó témaköre is lesz. Ehhez kapcsolódóan szeretnénk idézni egy elmélkedést, ami elhangzott a délelőtt folyamán:

,,Hívta a szolgáit és átadta nekik vagyonát. Mindegyiknek különböző nagyságú pénzösszeget ad, hogy távollétében forgassa. Hasznos lehet számunkra figyelemmel kísérni annak az embernek a magatartását, aki egy talentumot kapott. Ravasznak hiszi magát, gyötri az agyát, és a végén így dönt: Elment, a földbe ásva elrejtette ura pénzét.

Mivel foglalkozhatott ez az ember, miután letetette a szerszámot, amivel munkáját végezte? Felelősségérzet nélkül könnyebb megoldást választotta: csak visszaadja azt, amit rábíztak. Ezután már csupán agyonüti az időt: a perceket, órákat, napokat, hónapokat, éveket, az egész életet! A többiek sürögnek-forognak, kereskednek, becsületesen törekednek arra, hogy több legyen, amit visszaadnak, minta amennyit kaptak. Joggal akarnak a munkájukkal nyereséghez jutni, mert az Úr nagyon világosan megmondta: gazdálkodjatok, amíg vissza nem jövök. De ez az ember ügyet sem vet rá, elherdálja az életét.

Milyen szomorú az olyan életforma, amelyben nincs más gondja az illetőnek, mint hogy agyonüsse az időt, elpazarolja ezt az Istentől ajándékozott kincset! Nincs mentség, amivel ezt igazolni lehet. Ne mondja senki: Csak egy talentumot kaptam, és ennyivel nem tudok semmire menni. Egy talentummal is tehetsz jót. Milyen elszomorító, mikor valaki nagyobb vagy kisebb tehetségét kihasználatlanul hagyja, pedig arra kapta, hogy szolgálja vele az embert és a társadalmat!

Az a keresztény, aki csak agyonüti földi idejét, kockáztatja, hogy mennybejutásának lehetőségét üti agyon, amikor önző módon visszahúzódik, elbújik, közömbössé válik. Ha valaki szereti Istent, Krisztus szolgálatában nem csak azt adja oda, amije van, és ami ő: egészen odaadja magát…”

A délelőtt második felében Hegyesi Zita, kommunikációs felelősünk vezetésével készültünk lelkiekben, imában is a következő évünkre, imádkoztunk a programban résztvevő lányokért, megkeresve azt, amire Isten személyesen hív minket ebben a szolgálatban. A nap jó hangulatú közös ebéddel folytatódott, kiemelt együttműködő partnerünknek köszönhetően, a Vakvarjú Étteremben. A délután első felében Bárányos Edit, a Pure szakmai projektfelelőse a kétéves képzésbe újonnan beemelt érzelmi intelligencia témaköréről tartott előadást a csapatvezetőknek. Az új témakör ismertetése mellett, az előadás során komoly teret kapott az önreflexió is. A nap lezárásaként a csapatépítésé, a közös élményé volt a főszerep. Fekete Lívia festőművész vezetésével egy különleges festő workshopot tartottunk.

A Pure Program megvalósulását központi és országos szinten is több önkéntes segíti. Az önkéntesség egyik formája a csapatok vezetése,  jelenleg négy városból tizenöt már aktív önkéntes csapatvezetőnek biztosítunk képzést , a 2017-es év szeptemberében pedig hét városból tizenheten kezdték el koordinátorképzésünket. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik önkéntes  önzetlen munkájukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a Pure Programban minél több városban, minél több fiatal részt vehessen!

 

 

 

 

 

Fotó: Hegedüs Márton