Önkénteseink

Éger Brigitta

 programvezető, mentor
Mentálhigiénés szakember

   Az érzelmi intelligencia készségeinek fejlesztésében és a tudatos életvezetés kialakításában szeretném segíteni a lányokat.  Mentorként a csapatvezetők felkészülésében, képzésében veszek részt. Önkéntes közösségünkben különlegesnek tartom, hogy egyszerre több generáció dolgozik együtt. Így, az eltérő életállapotokból fakadóan, emberileg is sokat tanulhatunk egymástól. Ezért külön hálás vagyok, mert édesanyaként és szakemberként is úgy gondolom, hogy a nevelés első lépése az önnevelés.

Hegyesi Zita

vezetőségi tag, mentor
Kommunikációs- és mentálhigiénés szakember

Kifejezetten örülök annak, hogy a Pure-ban résztvevő lányok ebben a korban tudják fejleszteni a kapcsolati kommunikációjukat és az érzelmi intelligenciájukat, mert ez alapozza meg azt, hogy a későbbiekben milyen kapcsolatokat alakítanak ki. Öröm azt látni, ahogy a program során a lányok kibontakoznak, fejlődik az önismeretük, a kiállásuk és a kommunikációs készségük, mindez pedig egy biztonságos közegben, közösségben történik. Ennek következtében alakulnak ki azok az őszinte barátságok, amik nem érnek véget a programmal.

Kalánné Hortobágyi Krisztina

koordinátor, Budapest

óvodapedagógus hallgató

„Nekem sem volt könnyű kamaszkorom, sok mindent átéltem, és talán éppen ezért is szeretnék segíteni, hátha pont egy szavam, egy mondatom, egy gondolatom fog valakinek egy kapaszkodót nyújtani ahhoz, hogy fel tudjon állni. Én 16 évesen kezdtem el ezt a programot (akkor még mint résztvevő). Azóta sem tudtam elszakadni tőle… Ez talán kifejezi azt, hogy milyen is ez a program.”

Gáncs-Csikós Éva

koordinátor, Győr

utazásszervező

„Sok más élmény mellett a Pure a közösségformálásnak különös teret ad, ami sokat jelent a lányok számára, de számomra is. Szerintem az életünk akkor teljes, ha olyan értékes emberekkel vagyunk körülvéve, akik tisztelnek, szeretnek, hasonló élethelyzetben vannak, és megoszthatunk velük olyan dolgokat is, amire máshol nem igazán van lehetőségünk.

Folly-Paszterkó Judit

koordinátor, Budapest

közgazdász, pályázati koordinátor

„A programhoz való csatlakozáskor a lányok egy olyan támogató közösséget kapnak a lányok, ahol őszintén megnyílhatnak, megoszthatják félelmeiket, kétségeiket, örömeiket. Ez mind hatalmas érték és nagyon különleges azt megtapasztalni, ahogy képesek vagyunk egymást felemelni még azokban a helyzetekben is, amikor nemcsak egymás erősségeivel, hanem gyengeségeivel is találkozunk. Bár a kamaszkor időszaka nem kevés nehézséget, küzdelmet, válaszokra váró kérdéseket tartogat, jó ezekre együtt ránézni, együtt keresni a válaszokat.

Laza Orsolya

koordinátor, Budapest

biológia-kémia szakos hallgató

„A programban való önkénteskedést azért érzem szívügyemnek, mert szükségesnek érzem a lányok bátorítását abban, hogy feltegyenek maguknak kérdéseket önmagukkal, a nőiségükkel kapcsolatban, és így a közösség által megerősödve, igazán önmagukká merjenek válni.”

Szabóné Marianna

koordinátor, Debrecen

nyelvoktató, ügyfélszolgálati munkatárs

“Mint gyakorló édesanya tudom, milyen meghatározóak a kamasz évek a felnőttéválás folyamatában. A programban résztvevő fiatalok szakemberek segítségével egy védett, elfogadó közösségben tudják végiggondolni identitásunk alapvető kérdéseit a keresztény értékrend alapján. Kivételes lehetőségnek érzem, hogy önkéntesként részt vehetek ebben a munkában.”

Varga-Arendt Eszter

csapatvezető, Budapest

építőmérnök hallgató

„Ami számomra a legmotiválóbb, azok a lányok, akik részt vesznek a programban. Nagyon jó látni, hogy mennyire megnyílnak és milyen összetartó közösséggé formálódnak.”

Regősné Kobán Mónika

csapatvezető, Budapest

Középiskolai tanár, mentálhigiénés segítő, főállású anya

A Pure Programban a találkozások motiválnak és az, hogy nemcsak a lányok, de én magam is fejlődhetek ezek által.”

Surman-Braun Réka

csapatvezető, Budapest

pszichológus hallgató

„A kamaszkor nem könnyű időszak, nálam sem volt ez másképp. Hiszem, hogy ezekből az élményekből tanulva én is adhatok valamit a lányoknak. A program olyan fontos témákat érint, amik segítenek választ adni a kamaszkorban felmerülő kérdésekre, biztos alapot adva ezzel a felnőtté váláshoz. Ezek a témák pedig hozzám is közel állnak”

Strenner Beatrix

csapatvezető, Budapest

ügyfélkapcsolati menedzser

„Fontosnak és személyes elkötelezettségnek is érzem, hogy a program által minél több lány gazdagodjon és fejlődjön. Ezek a témák személyesen engem is érdekelnek, így miközben hozzájárulok a lányok fejlődéséhez, sokat tanulok erről a korosztályról és a feldolgozott témákról is.”

Müllner Hedda

csapatvezető, Budapest

olasz-magyar szakos hallgató

„A Pure alkalmak során szeretek a saját életemből kilépni, és a lányokra koncentrálni. Mégis azt szoktam tapasztalni, hogy a lányok is rengeteget adnak nekem/nekünk: a nyitottságukat, a kíváncsiságukat, a bizalmukat. Azért szeretem a Pure alkalmakat, mert mindig adnak, nekem is.”

Kis Anna

csapatvezető, Budapest

pszichológus, tanácsadó

„Fontosnak tartom, hogy egy kiegyensúlyozott, értékeiket és lehetőségeiket reálisan látó fiatal generáció nőjön fel. Nem elég csupán tudni magunkról, hogy kik vagyunk, mások hogy gondolkodnak rólunk, az igazán fontos lépés abban rejlik, hogy megtanuljuk tisztelni, elfogadni és szeretni önmagunkat.
A program és a benne tevékenykedő önkéntesek ebben a lépésben tudnak segítséget adni, míg a lányok maguk is elkísérik egymást a helyes önbecsülés útján.”

Nyáriné Gábriel Mónika

csapatvezető, Győr

gondozási központvezető

„Engem az motivál, hogy a fiatal lányokat felnőtté válásuk küszöbén segíthetjük abban, hogy az előttük álló éveket úgy tudják megélni, hogy teljes értékű, erősségükkel és korlátaikkal tisztában levő nők, feleségek, anyák, barátnők, munkavállalók stb. lehessenek az életben.”

Varsics Emese Anikó

csapatvezető, Győr

idegenforgalmi közgazdász

Számomra az az önzetlenség és a feltétlen szeretet, ami átjárja a program minden résztvevőjét, felbecsülhetetlen.”

Fódi Kamilla

csapatvezető, Győr

gazdálkodás és menedzsment hallgató

„A Pure Programban értéknek tartom, hogy valódi szerető, támogató, biztos hátteret ad a kamasz lányoknak, ahol nem kell megjátszaniuk magukat, bátran vállalhatják önmagukat és tehetik fel kérdéseiket, bármire is vonatkozzanak. A Program biztos alapot ad nekik, amelyre a jövőben bátran építkezhetnek, és amihez bármikor visszanyúlhatnak.”

Kemény Emese

csapatvezető, Budapest

idegenvezető, tolmács, szakfordító

„Azért szeretem a Pure Programot, mert a női létünk, értékünk felismerésének, kibontakoztatásának ad teret és lehetőséget.

Tábori Zsuzsanna

csapatvezető, Győr

Vevői kapcsolattartó, értékesítő

„Életünk egyik legszebb szakasza a kamaszkor, amikor megismerjük önmagunkat, mély vágyainkat és a külvilágot. Ebben a felfedezésben szeretném segíteni és támogatni a lányokat.”

Bálint Adriána

csapatvezető, Győr

onkológus rezidens

“A Pure Program értéket teremt, és valódi értékeket közvetít. Hitet ad, és megerősíti a résztvevő lányokat abban, hogy még a mai világban is érdemes értékes, magát és nőiségét becsülő-, és szerető nővé válni. Ajándék ehhez az élményükhöz, tapasztalatukhoz bármilyen módon is hozzájárulni.”

Csikósné Heizer-Venesz Éva

csapatvezető, Győr

Senior Private Banking tanácsadó

„A Pure Program teret nyit a lányok belső világában, ami az alkalmakat követően egyre tágul. Csodás látni, ahogy eljutnak önmaguk megismerésére.

Kapcsolódjunk

Misszió a teljes értékű felnőttségért Alapítvány
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-81184743