A Pure

A Pure egy életvezetési program középiskolás lányok számára. A kamaszkori válaszkeresésben, a felnőtté válás útján való elindulásban segítjük a lányokat. Célunk, hogy a programban résztvevő lányok az önismereti munka és a jövőképük tudatosítása által egy boldog felnőttkort alapozzanak meg.

A Pure-ban együtt gondolkozunk és beszélgetünk olyan témákról, amik az egész életünket érintik, fontos szerepet játszanak döntéseinkben, kapcsolatainkban, pár- és pályaválasztásunkban. Abban szeretnénk segíteni a résztvevő lányokat, hogy reálisan lássák önmagukat, nőjön az önbecsülésük, kiigazodjanak az elvárások útvesztőjében, meg tudják határozni a céljaikat, és ezeknek tudatában szervezzék a mindennapjaikat. Olyan közösséget biztosítunk számukra, ahol nem a teljesítményük alapján értékelik őket. Őszintén elmondhatják a gondolataikat és feltehetik a kérdéseiket. Mindemellett bővül az ismeretük a világról és önmagukról, és mély barátságokat kötnek.

Célunk, hogy olyan felnőtt nőkké váljanak, akik női méltóságukban megerősödve családjukat, környezetüket és a társadalmat is aktívan gazdagítják.

A program négy, féléves kurzusból áll, amelyekre 14-18 éves lányok jelentkezhetnek. A kurzusok egymásra épülnek, de lehetőség van a becsatlakozásra egy-egy félévre is. Egy alkalom három órás.

 

A Pure Program a kurzusok résztvevői számára egy egész hétvégés programmal zárul, melynek témája a Női minták a Bibliában. A programban kiemelt szerepet kap a szülő-gyermek kapcsolat is apa-lánya és anya-lánya alkalmainkon keresztül.

Az alkalmakról - módszertanunk

A kamaszkorban elindulnak a fiatalokban a kérdések, melyek meghatározzák későbbi életútjukat: Ki vagyok? Szerethető vagyok-e? Mihez kezdjek az életben? Kikkel barátkozzam? Mely értékek fontosak számomra? Jó-e az, amilyen vagyok? Értékes vagyok-e? Mindeközben rengeteg elvárással és lehetőséggel találkoznak, ami egy belső bizonytalansághoz vezet: Mit válasszak? Milyen döntéseket hozzak ahhoz, hogy egy valóban teljes életet alapozhassak meg? Ebben a válaszkeresésben nyújt nekik segítséget a Pure.

Programunk tematikája a személyiségfejlődés alapjaira épít a korosztály sajátosságait szem előtt tartva. A feldolgozott témák a keresztény antropológiára épülnek. Az alkalmak kidolgozásánál felhasználásra kerültek pszichológiai és mentálhigiénés szakirodalmak, valamint aktuális szociológiai következtetések is.

A Pure alkalmakon egyszerre van jelen elmélet és gyakorlat. Az adott témát egy interaktív előadáson keresztül – szakemberek segítségével – ismerik meg a lányok, ezt követően pedig különféle műhelymunkákon keresztül élményszerűen dolgozzák fel csoport és/vagy egyéni szinten. Állandó előadóink között van pszichológus, mentálhigiénés szakember, szerzetes, lelkész, kozmetikus, stylist, kommunikációs szakember, diatetikus, riporter, üzletember, orvos. Egyes témák előadói a program által képzett koordinátorok.

A programban hangsúlyt fektetünk arra, hogy minél több személyes mintával találkozhassanak a lányok. Egy-egy témánál ezért kerekasztal-beszélgetéseket szervezünk (például szerelem, párkapcsolat alkalmunkon házaspárokkal), illetve az önkéntes koordinátor és a csapatvezetők jelenléte is példaként szolgál a lányok számára.

A kurzusokon közösségi szinten foglalkozunk a lányokkal, személyes mentorálás a programban nincs. Célunk, hogy a résztvevők a tudásátadás, az önreflexiós készség fejlesztése, a pozitív megerősítések és a személyes minták révén tudjanak gazdagodni.

Ifjúságnevelő munkánk elengedhetetlen részének tartjuk a szülők bevonását, éppen ezért Anya-lánya és Apa-lánya programokat szervezünk. Célunk olyan minőségi idő teremtése a lányoknak és szüleiknek, mely során kapcsolatuk elmélyülhet, az alkalmon közösen szerzett élmény pedig jó alapul szolgálhat a későbbi beszélgetésekhez.

A program szakmai anyagát vezetőségünk és külsős szakemberek bevonásával állítottuk össze. Szeretnénk külön köszönetet mondani egyes előadásaink kidolgozásáért programunk szakmai támogatóinak: Ph.D Petres Lúcia OP, Ph.D Szatmári Györgyi, Dr. Janka Ferenc, Dobó Eszter, Bárányos Edit, Keresztes Ilona, Pigler Mónika Míra OP.

Szemléletmódunk

A Pure az ember Istentől kapott méltóságára hívja fel a fiatalok figyelmét. Az életre Istentől kapott ajándékként tekintünk. Ennek keretén belül foglalkozunk az önismerettel.

Hol vannak csapataink? Hol lehet csatlakozni?

Jelenleg Budapesten és Győrben vannak Pure csapatok. Csapatvezetőink minden helyszínen olyan önkéntesek, akik a Pure egy éves önkéntesképzése által felkészítve segítik a lányok fejlődését.

A Pure-ral konferenciákon, táborokban, iskolai rendezvényeken fiatal lányok, nők számára is tartunk előadásokat, műhelymunkákat. A témák, amiket interaktív előadásaink keretében körüljárunk: önismeret, nőiesség, önbecsülés, életvezetés.   

2018 végén adtuk ki az Életvezetőt, a Family magazin és a Pure összefogásából létrejött, nőknek szóló önismereti öröknaptárt.  Az Életvezető korosztálytól függetlenül szólítja meg azokat a lányokat, nőket, akik vágynak a fejlődésre és a kiegyensúlyozott életre.

Kapcsolódjunk

Misszió a teljes értékű felnőttségért Alapítvány
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-81184743